Важно място в успешно реализираните проекти на ЗЕН Електроникс заема криптографията. Разработена е и успешно се поддържа FIPS140-2 сертифицирана криптографска библиотека, която включва имплементации на AES, SHA-1, SHA-256, HMAC и PRNG. Друга наша разработка е Elliptic Curve PKI библиотека, която сме използвали в различни криптогарфски схеми за управление на ключове. Използвани са и популярни криптографски решения като OpenSSL и Microsoft CAPI.

Голяма част от криптографския софтуер е Windows базиран (разработен под MS Visual Studio на C + + и C #. NET) и е резултат на задълбочени познания за вътрешните механизми на работа на операционната система и системните механизми за вход и регистрация (GINA, Credential Providers, Network Providers). Използвани са още MFC библиотека, COM обекти, RPC комуникация, HTML и JavaScript за имплементация на потребителски интерфейс.

Успешните реализации на криптографски софтуер за работа под Linux / UNIX са направени в среда C / C++, с компилатор GCC. Разработката пoд Linux включва имплементация и поддръжка на kernel drivers, имплементация на kernel loader и приложно програмиране. Екипът ни има опит в администрирането на Unix системи и използване на скриптове (Bash, Perl). Завършени са проекти за платформено независим софтуер.

Екипът на ЗЕН Електроникс е участвал в разработването на редица завършени клиент-сървър приложения, базирани на технологии като MS Active Directory, MS SQL Server, PostgreSQL, а също така и проекти на приложно мрежово ниво с балансиране на натоварването (custom load balancing).