Счетоводство

двустранно счетоводство, дневници по ДДС, VIES декларация, протокол по чл.117, амортизация на активи, валутни касови ордери, генератор на автоматични статии … и още →

Работни заплати

работни заплати и хонорари, обезщетения и отпуски, сумирано отчитане на работното време, УП-2 и статистика, безкасово плащане, личен състав, общ и персонален календар … и още →

Генератор на счетоводни статии

трансвер на данни и генериране на счетоводни статии от външни програми  (склад, магазин, производство и други), автоматично осчетоводяване на издадените фактури … и още→