Много често понятието уеб дизайн (web design, website design) неправилно се асоциира с художествена работа за създаване на красива цветна картинка. Истината е, че макар и важно, това е само част от процеса на проектиране на уеб сайт. Най-общо говорим за графичен уеб дизайн и функционален уеб дизайн, а двата заедно дават облика на сайта, който най-добре идентифицира собственика и по най-подходящ начин предава неговите послания в глобалната мрежа. Методиката на  Флексо студио налага разработката на уеб дизайна да започне с внимателен анализ за избистряне на основните цели и задачи. Изборът на оптимален подход за реализация прави всеки проект уникален.

Всяка компания може да използва фирмен уеб сайт за да представи по най-добър начин себе си и своите продукти пред подходяща целева (target) група потребители. За Флексо студио, първоначалният акцент е върху фирмената идентичност, но едновременно с това на всеки потребител трябва да бъде осигурена чисто визуално възможност за намиране и възприемане на нужната информация. Това е едно добро начало на успешен процес.

Когато една компания няма интерес от сериозно уеб-присъствие, но желае да бъда лесно намирана от своите клиенти и партньори, Флексо студио препоръчва като успешно решение създаването на имиджов уеб сайт. Той е подходящ за представяне на бранд, продукт или услуга по ефектен начин, когато има наложена марка, без тя да е пряко свързана с онлайн пазара.

Блогът е специфичен уеб сайт, който позволява на потребител или фирма да публикува кратки или обширни новини, хронологично, под формата на дневник. Личният блок осигурява възможност за споделяне на лично мнение или за добро себепредставяне. Фирменият блог е отличен корпоративен инструмент за комуникация с клиенти и/или служители, за споделяне на опит и експертни мнения. В последно време блог платформите се изместват все повече от социалните мрежи. Професионалният анализ на Флексо студио позволява оптимален избор за всеки конкретен случай.