ПАСОСС – Счетоводство е универсална гъвкава програма за двустранно счетоводство. Тя не налага определен счетоводен модел и не е обвързана с конкретна стопанска дейност. Конфигурацията на системата е изцяло в ръцете на потребителя, според неговите нужди и желания. Лека и удобна за работа. Пълен и надежден сервиз.

Програма ПАСОСС – Счетоводство 4 е модулно структурирана. Само модул Основен може да работи самостоятелно – това е най-лекият вариант на програмата и е напълно достатъчен за малка или средна фирма, нерегистрирана по ЗДДС. Останалите модули се включват по желание на потребителя. Програмата работи в едно-, дву- и многофирмен вариант, локално или в мрежа.

Официалният сайт на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 е http://schetovodstvo.pasoss.com. Екип ПАСОС е на разположение за консултации и разяснения по всякакви въпроси.