Най-динамично развиваният продукт от пакет ПАСОСС е програма Работни заплати. Първата версия е създадена за DOS5 през 1992 година, а  актуалното име на продукта, който работи под управление на съвременните версии на Windows®, е ПАСОСС – Работни заплати 5 (РЗ5).

Основното предназначение на програмата е да автоматизира работата по изчисление, изплащане и отчетност на трудовите възнаграждения – фишове за работни заплати и сметки за хонорари. Тя е модулно структурирана и всеки потребител може, според нуждите си да добави към основното ядро следните допълнителни модули: Хонорари, Личен състав, Платежни документи, Дебитни карти, Присъствена форма, Работен график, Аванси, MS Excel® Експорт/Импорт, Права за достъп.

Актуалната версия на програма ПАСОСС – Работни заплати 5 може да бъде изтеглена тук http://rz5.pasoss.com/. Екип ПАСОС е на разположение за консултации и разяснения по всякакви въпроси.