Програмите от пакет ПАСОСС са леки и удобни за работа, с еднообразен и лесен за усвояване интерфейс. Базирани са върху универсални алгоритми, настройват се гъвкаво за конкретните условия на потребителя. Позволяват бързо и лесно генериране на разнообразни и полезни справки. Независими са от обичайните промени в нормативната уредба, управлението на лимитиращите параметри е достъпно за потребителя. Програмите са модулно структурирани, което позволява за всеки конкретен случай да бъде определена точна цена за ясна функция. Осигурен гаранционен сервиз и лесно самостоятелно обновяване. Абонаментно обслужване при изгодни условия.

Desktop приложения

СчетоводствоРаботни заплатиГенератор на счетоводни статии

Web базирани приложения

Електронни фактури, Електронен ваучер, Управление на паричния поток, Електронен  архив на фактури, Етажна собственост