• Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 200226.0 са отстранени грешки в Справка по чл.73 ал.6, при зададен период 01.12.2018-01.11.2019. Във версия 200130.1 е включен Модул Справка  по чл.73 ал.6. За да бъде достъпен за ползване, по желание на потребителя, той трябва да се добави към неговия профил. Това става по обичайния начин, с генериране на нов Рагистрационен ключ, след заплащане на покупка или наем за ползване. Научи повече… Базовата цена за абонати, до 20.02.2020 г., е преференциална – 99,00 лв без … Има още
  2020-02-26
 • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 20021.0 отстранена грешка във функцията Четене на параметри. ВНИМАНИЕ!!!  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБНОВЕТЕ ПРОГРАМАТА, ако ползвате функцията Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС за покупки Ако ползвате функцията Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС за покупки и с версия 191125.0 пуснте Четене на параметри, … Има още
  2020-02-11
 • С изменение на ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА от 01.01.2019г е създадена нова справка. Чл.73(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината … Има още
  2020-01-30
 • С изменение на ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА от 01.01.2019г е създадена нова справка. Чл.73(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината … Има още
  2020-01-30
 • Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца. Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит Чл. 72. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила … Има още
  2019-10-31
 • Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца. Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит Чл. 72. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила … Има още
  2019-10-31
 • XXV изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни, 18-20 декември 2015 година Три пъти в годината Национален музей ”Земята и хората” организира Дни на минералите. Всеки от тях представлява са изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни: Великденската, Коледната и Октомврийската Софийска международна изложба … Има още
  2015-11-06
 • В морето от банки и примамливи предложения за всякакви кредити, знаете ли как да изберете най-подходящия кредит? Съветите в тази статия за избор на кредит при най-добри условия, са написани от професионалист. Един от най-щастливите моменти в живота на човек … Има още
  2011-12-12
 • Наричаният през годините Долнолознески /Лозенски манастир „Свети Спас” е действащ български женски манастир, разположен на северния склон на Лозенска планина, непосредствено под връх „Половрак” (1182 м), на 3-4 км югоизточно от село (Долни) Лозен, квартал на София. Носи името на … Има още
  2011-05-29