• Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 190730.0 е отстранена грешка в Трудов стаж. БАЗАТА ДАННИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОВЕРКА! ВНИМАНИЕ! Ако сте работили с версия 190715.0, която беше актуална само 1 ден, проверете Кадрова информация > Договор > Трудов стаж и ако откриете, че стажът при постъпване е сумиран със стажа във фирмата, свържете се с нас да помогнем за възстановяване на базата данни от надежден архив преди тази версия!   Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на … Има още
  2019-07-31
 • Какви са щетите и как да ги отстраним? Във версия 190715.0 е фиксирана по-късно фатална грешка в Трудов стаж – стажът при постъпване е сумиран със стажа във фирмата. Въпреки, че версията беше актуална само 1 ден, ако сте я инсталирали и сте работили с нея, базата данни се нуждае от възстановяване от надежден архив. Молим да ни извините за причиненото неудобство и сме на разположение сме да помогнем за тази операция! Грешката е отстранена във версия 190730.0. (обновяване)
  2019-07-30
 • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 190715.0 са направени подобрения при Осчетоводяване и Дневници по ДДС. АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ИНСТАЛИРАЛИ ВЕРСИЯ 181218.0 и работите с ПО-СТАРА, преди да инсталирате версия  190115.0 Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПОДГОТВИТЕ СИСТЕМАТА, KATO ЗАМЕНИТЕ ФАЙЛА db.cfg С db.mdb!  научи как Напомняме: … Има още
  2019-07-15
 • Безспорно, един от най-удобните и полезни инструменти в пакет ПАСОСС, който е предназначен за трансфер на данни от външни програми и автоматичното им осчетоводяване, е Генератор на счетоводни статии. Външната програма може да е склад, фактуриране, СУПТО или друга, от която първични документи – приходни … Има още
  2019-05-08
 • Функционалност, полезност, примери Генераторът на счетоводни статии осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, … Има още
  2019-04-19
 • Работата на програмата ПАСОСС-Работни заплати 5 е пряко свързана с Microsoft Office, тъй като приложението Access, което управлява базата данни, е част от този пакет. Последните обновявания (Update) на Windows, направиха невъзможна работата на програмата, тъй като Microsoft без предупреждение спря поддръжката на инструменти за работа с база данни формат Access 97, който се ползва при някои от нашите потребители. По тази причина ни беше необходимо време, за да разработим нужните промени. Във версия 190211.0 предоставяме функция за конвертиране на … Има още
  2019-02-11