• Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 190520.0 са направени промени в Тримесечна статистика, Хонорари, Фиш, Справка разширен фиш, Справка постъпили/напуснали, Кадрова информация, ЕКАТТЕ. Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.  След версия 190211.0 няма пречка да се инсталират нормално update на Windows. Ако възникне конфликт с базата данни, тя трябва да се конвертира. Как да конвертирате базата данни, научете тук. Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения. След … Има още
  2019-05-19
 • Безспорно, един от най-удобните и полезни инструменти в пакет ПАСОСС, който е предназначен за трансфер на данни от външни програми и автоматичното им осчетоводяване, е Генератор на счетоводни статии. Външната програма може да е склад, фактуриране, СУПТО или друга, от която първични документи – приходни … Има още
  2019-05-08
 • Функционалност, полезност, примери Генераторът на счетоводни статии осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, … Има още
  2019-04-19
 • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 190318.0 е отстранена грешка, в Протокол по чл.117 и той се генерира коректно при включени в него едновременно стоки и услуги. АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ИНСТАЛИРАЛИ ВЕРСИЯ 181218.0 и работите с ПО-СТАРА, преди да инсталирате … Има още
  2019-03-18
 • Работата на програмата ПАСОСС-Работни заплати 5 е пряко свързана с Microsoft Office, тъй като приложението Access, което управлява базата данни, е част от този пакет. Последните обновявания (Update) на Windows, направиха невъзможна работата на програмата, тъй като Microsoft без предупреждение спря поддръжката на инструменти за работа с база данни формат Access 97, който се ползва при някои от нашите потребители. По тази причина ни беше необходимо време, за да разработим нужните промени. Във версия 190211.0 предоставяме функция за конвертиране на … Има още
  2019-02-11
 • Работата на програмата ПАСОСС-Работни заплати 5 е пряко свързана с Microsoft Office, тъй като приложението Access, което управлява базата данни, е част от този пакет. Последните обновявания (Update) на Windows, направиха невъзможна работата на програмата, тъй като Microsoft без предупреждение спря поддръжката на инструменти за работа с база данни формат Access 97, който се ползва при някои от нашите потребители. По тази причина ни беше необходимо време, за да разработим нужните промени. Във версия 190211.0 предоставяме функция за конвертиране на … Има още
  2019-02-11
 • XXV изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни, 18-20 декември 2015 година Три пъти в годината Национален музей ”Земята и хората” организира Дни на минералите. Всеки от тях представлява са изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни: Великденската, Коледната и Октомврийската Софийска международна изложба … Има още
  2015-11-06
 • В морето от банки и примамливи предложения за всякакви кредити, знаете ли как да изберете най-подходящия кредит? Съветите в тази статия за избор на кредит при най-добри условия, са написани от професионалист. Един от най-щастливите моменти в живота на човек … Има още
  2011-12-12
 • Наричаният през годините Долнолознески /Лозенски манастир „Свети Спас” е действащ български женски манастир, разположен на северния склон на Лозенска планина, непосредствено под връх „Половрак” (1182 м), на 3-4 км югоизточно от село (Долни) Лозен, квартал на София. Носи името на … Има още
  2011-05-29