• Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 200608.0 са направени корекции при експорт на справка Платен отпуск, Обезщетение код 27  в Декларация 1, когато преди напускане лицето е имало неплатен отпуск с трудов и формата на данни за Пощенска банка.  Напомняме, че в Кадрова информация > Отпуск > Отпуск за минали години е добавена колона Служебна корекция. В нея могат да се въвеждат положителни или отрицателни стойности, с цел корекция в текущата година на натрупан за минали години отпуск, по преценка … Има още
  2020-06-07
 • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 200528.0, при осчетоводяване на покупка или продажба с ДДС, програмата разпознава ставката (9% или 20%) и автоматично коректно попълва съответния Дневник. Освен това, по желание на потребител на програмата, при проверка на Дневниците по ДДС … Има още
  2020-05-29
 • Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс на труда) е добавена нова характеристика за Персонално събитие в календара - Платен неприсъствен ден. Има още
  2020-04-23
 • Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс на труда) е добавена нова характеристика за Персонално събитие в календара - Платен неприсъствен ден. Има още
  2020-04-23
 • Анкета за неотложност В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), … Има още
  2020-04-03
 • Записването на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази операция за Има още
  2020-03-20
 • XXV изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни, 18-20 декември 2015 година Три пъти в годината Национален музей ”Земята и хората” организира Дни на минералите. Всеки от тях представлява са изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни: Великденската, Коледната и Октомврийската Софийска международна изложба … Има още
  2015-11-06
 • В морето от банки и примамливи предложения за всякакви кредити, знаете ли как да изберете най-подходящия кредит? Съветите в тази статия за избор на кредит при най-добри условия, са написани от професионалист. Един от най-щастливите моменти в живота на човек … Има още
  2011-12-12
 • Наричаният през годините Долнолознески /Лозенски манастир „Свети Спас” е действащ български женски манастир, разположен на северния склон на Лозенска планина, непосредствено под връх „Половрак” (1182 м), на 3-4 км югоизточно от село (Долни) Лозен, квартал на София. Носи името на … Има още
  2011-05-29