• Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 200518.0 е разширена възможността за обработка на Платен отпуск.  В Кадрова информация > Отпуск > Отпуск за минали години е добавена колона Служебна корекция. В нея могат да се въвеждат положителни или отрицателни стойности, с цел корекция в текущата година на натрупан за минали години отпуск, по преценка на потребителя. Въвеждането на Служебна корекция, на този етап, налага ръчна актуализация полетата Остатък и Минали години. Промяна е направена и в справката – … Има още
  2020-05-19
 • Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс на труда) е добавена нова характеристика за Персонално събитие в календара - Платен неприсъствен ден. Има още
  2020-04-23
 • Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс на труда) е добавена нова характеристика за Персонално събитие в календара - Платен неприсъствен ден. Има още
  2020-04-23
 • Анкета за неотложност В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), … Има още
  2020-04-03
 • Записването на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази операция за Има още
  2020-03-20
 • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 20021.0 отстранена грешка във функцията Четене на параметри. ВНИМАНИЕ!!!  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБНОВЕТЕ ПРОГРАМАТА, ако ползвате функцията Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС за покупки Ако ползвате функцията Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС за покупки и с версия 191125.0 пуснте Четене на параметри, … Има още
  2020-02-11
 • XXV изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни, 18-20 декември 2015 година Три пъти в годината Национален музей ”Земята и хората” организира Дни на минералите. Всеки от тях представлява са изложба-базар на минерали и скъпоценни камъни: Великденската, Коледната и Октомврийската Софийска международна изложба … Има още
  2015-11-06
 • В морето от банки и примамливи предложения за всякакви кредити, знаете ли как да изберете най-подходящия кредит? Съветите в тази статия за избор на кредит при най-добри условия, са написани от професионалист. Един от най-щастливите моменти в живота на човек … Има още
  2011-12-12
 • Наричаният през годините Долнолознески /Лозенски манастир „Свети Спас” е действащ български женски манастир, разположен на северния склон на Лозенска планина, непосредствено под връх „Половрак” (1182 м), на 3-4 км югоизточно от село (Долни) Лозен, квартал на София. Носи името на … Има още
  2011-05-29