Фирма Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД е създадена през 2003 г. със седалище в гр.София и основен предмет проектиране, разработка и внедряване на системни и приложни компютърни програми, реализиран в основна дейност продажба и сервизно обслужване на пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство (ПАСОСС®) за потребители, нерегистрирани по ЗДДС. По този начин тя изпълнява ролята на упълномощен партньор на ЗЕН Електроникс ООД и предлага всички продукти и услуги, свързани с пълноценната работа на ПАСОСС:

  • продажба и лицензиране;
  • инсталация;
  • обучение;
  • гаранционно обслужване;
  • сервизно обслужване;
  • абонаментен сервиз.

Единствената услуга, която Фирма Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД не предлага е сервизно обслужване при абонаментен план ПЪЛЕН. Тази услуга се извършва само от ЗЕН Електроникс ООД.


Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД е записана в електронния търговски регистър:
ЕИК: 131024630
управител: инж. Николай Рибаров
съдружници: инж. Мирослав Иванов, инж. Румен Каменов