Уеб-базираното приложение ПАСОСС Електронен ваучер е приложен софтуер, който притежава всички предимства на онлайн документ и предоставя на потребителя възможност за лесно и бързо създаване на електронни туристически ваучери, които автоматично да бъдат отпечатани и/или изпратени по електронна поща на партньори и/или клиенти. Позволява издаване на електронна фактура и генериране на съпътстващите документи по сделката – Протокол за самолетни билети и Договор за туристическа услуга. Осигурява едновременна мрежова работа на служители от няколко офиса, без ограничение в локацията, в единна база данни. Приложението е достъпно за работа от всеки компютър, свързан в интернет, без нужда от инсталация на допълнителен софтуер. Осигурява бързи справки и полезна статистика, които позволяват изграждане на персонализирано отношение към партньори и клиенти.

В ПАСОСС Електронен ваучер лесно и бързо могат да бъдат интегрирани допълнителни модули, създадени по поръчка за конкретни нужди на потребителя.